ู☻ู

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ตารางบันทึกผลการสำรวจสภาพทางกายภาพของระบบนิเวศในน้ำ

ตารางบันทึกผลการสำรวจสภาพทางกายภาพของระบบนิเวศในน้ำ
 

ตารางบันทึกผลการสำรวจสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ 


ตารางบันทึกผลการสำรวจสภาพทางกายภาพของระบบนิเวศบนบก 


ตารางบันทึกผลการสำรวจสิ่งมีชีวิตของระบบนิเวศบนบก


              สรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมทางกายภาพโดยรวมของท้องถิ่นที่สำรวจมีความอุดมสมบูรณ์ดี ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมทางกายภาพอยู่ในขั้นที่ดี การกระจายก็ถือว่าอยู่ในระดับดี เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น